Officetel và những ưu điểm vượt trội

By |2019-07-01T11:07:13+07:0030/06/2019|Categories: Căn hộ, Thông tin, Thông tin thị trường|Tags: , |

(Office-tel) là một cách chơi chữ giữa “office” và “hotel”. Thuật ngữ này được nhắc đến lần đầu tại Mapo, Seoul, Hàn Quốc vào năm 1985, ý chỉ những căn hộ kết hợp giữa mục đích lưu trú mục đích và thương mại. có thể được sử dụng vừa làm văn phòng làm việc, vừa là chỗ nghỉ qua đêm.